Vrtna vrata

Vrtna vrata su ulaz u vrt. S njima se posjetitelji najprije susrete. Ona mogu privučiti u posjet ili odbiti jer naprave prvi dojam o vrtu i vlasniku. Su prijelaz između javnog i privatnog. Vrtna vrata ili vrtni ulaz odražava karakter vlasnika.

Vrtna vrata trebaju biti dizajnirana tako, da odgovaraju svrsi. Ako je to prilaz za automobile, onda trebaju biti dovoljno velika da nemamo nikakvih problema pri vožnji. Vrata su obično teška, tako da  trebaju biti dovoljno jaka i ugrađena u stabilne stupove koji su dovoljno jaki, da nosu njihovu težinu. Njihova širina mora biti najmanje 1,5 m, kako bi se omogućilo ugodan ulazak dviju osoba paralelno, ili osobi koja gura bicikel.

Vrata bi trebala biti u skladu s ogradom. Kovana željeza vrata su pogodna za kamenu, ciglenu i željeznu ogradu. Drvena vrata su primjerna za građene ograde. Za živice su primjerna metalna ili drvena vrata.