Bilje

Općenito je prihvaćeno da su bilje biljke, koje sadrže aromatične tvari i se koriste u prehrambenoj, farmaceutskoj i kozmetičkoj industriji. Od drugih biljaka se razlikuju po različitim aktivnim tvarima, kao što su esencijalna ulja, gorak i mineralne tvari. Prema riječima stručnjaka ima oko 20.000 vrsta biljaka koje sadrže različite aktivne tvari od kojih je istraženo samo oko 500 vrsta.

Aromatično bilje se obično koristi u kuhanju kao začin. Njegove arome pojačaju ili promijeniju okus hrane. Biljke, koje sadrže različite aktivne tvari, koriste se u farmaciji za proizvodnju lijekova i ostalih medicinskih pripravaka. Mnoge od tih biljka sadrže otrovne spojeve, pa moramo s njima oprezno rukovati. Bilje, koje sadrži mnogo eteričnih ulja, se koristi u kozmetičkoj industriji za proizvodnju parfema.

Bilje ima korisne tvari u različitim dijelovima. U vrtu se obično uzgaja bilje koje ima korisne tvari u lišću, stabalama i cvijeću.

Najčešće sadimo mirisno i aromatično bilje koje koristimo u kuhinji. Miris bilja varira i se sastoji od raznih kemijskih supstancija. Bilje stalno emitira aromatične tvari i širi miris na daljinu. Neko bilje emitira aromatske tvari posle dotika.