Izgradnja kamenjara

Izgradnja kamenjara uvijek počinje s kvalitetnim i preciznim planom. U planu točno odredimo položaj kamenjara. Točno odredimo gdje će biti pojedine skale, gdje će biti sipine i gdje ćemo saditi biljke i koje biljke (ako je to moguće). Kamenjar nije dobro napraviti u blizini povrtnjaka, voćnjaka i cvjetnjaka s trajnicama i jednogodišnjicama. Kamenjar nema mjesta u formalnom vrtu, ali je više pogodan za vrtove koji nemaju oštar dizajn i se približavaju prirodnom vrtu.

Kamenjar treba biti na otvorenom sunčanom području, daleko od stabla, ograda i sličnog koje bi mogli baciti sjenu na njega. Čak i stabla na sjevernoj strani kamenjara nisu preporučljiva jer će padati kiša s lišća na kamenjar a u jeseni će kamenjar biti prekriven lišćem. Čišćenje kamenjara je dugotrajan zadatak. Kamenjara ne pravimo na mjestu gdje konstantno puše. Najprikladnije mjesto je sunčan brijeg. Za kamenjarom treba imati otvoren prostor što daje osjećaj veličine. Ako je vrt mali i to nije moguće, onda za kamenjar stavimo zid ili ogradu, koja je skrivena višim biljkama i popenjušama.

Za izgradnju koristimo skale i kamenje iz okoline koji imaju prirodan izgled. Kamenje iz kamenoloma nije primjerno jer ima previše oštre rubove i ne izgleda prirodno. Prirodni izgled će dobiti nakon nekoliko godina provedenih na zraku ali oštri rubovi će ostati. Kamenje iz riječnih korita također nije pogodno. Riječno kamenje je ispolirano i ovalnog oblika što nije normalno za planine. Kamenje i skale možete kupiti u trgovini, ali obratite pozornost na njihov izgled.

Za naš okoliš je najpogodniji vapnenac, koji dominira veći dio Balkana. Ako želite imati biljke, koje uspijevaju na kiselom tlu, onda ćete trebati skale i kamenje magmatskog izvora poput granita.

Izgradnju kamenjara počnemo u suhom vremenu, kada tlo nije mokro. Uklonite travu i sve stalne korove. Kod uklanjanja korova moramo biti temeljiti, tako da ima smisla početi uklanjati korove jednu godinu prije izgradnje kamenjar. Upotrijebimo crnu foliju s koju prekrijemo tlo.

Kamenjar treba dobro odvoditi vodu. Ako je na brijegu, onda će voda poteći iz njega prema dolje, ali ako ga stavimo na ravno, onda treba spriječiti zadržavanje vode. Izgradimo ga iznad razine zemlje.

Kamenjar izgradimo u skladu s planom. Na zemlji s konopcem obilježimo vanjski ruba kamenjara i počnemo s izgradnjom. Gradimo odozdo prema gore. Najprvo iskopamo travu i stavimo 15 do 20 cm šljunka ili drobljene cigle i prekrijemo slojem ilovače u kojeg napravimo manje rupe. Umjesto ilovače možemo upotrebiti iskopanu travu koju stavimo obrnuto. U iznimnim slučajevima možemo upotrebiti plastičnu foliju u koju napravimo rupe za vodu.

U sljedeći fazi stavimo skale. Kamenjar gradimo prema načelu velikog u malo. Najprvo stavimo najveće skale koje će činiti okosnicu kamenjara. Kod toga obratimo pažnju, da su skale stavljene prirodno. Deblji dio bi trebao biti u tlu. Skale ukopljemo na trećinu visine i naginjamo malo natrag u smjeru nagiba. Različito veliko kamenje stavimo na različite razine, a između njih stvorimo sipine, gdje će rasti biljke. Manje kamenje mora biti u skupinama. Između kamenje i skale stavimo mješavinu zemlje za biljke.

Kamenjar će dobiti pravi izgled u nekoliko godina, kada će kiša oprati skale i kamenje. Tijekom tog vremena, razvijat će se i razmnožiti biljke.