Životinje u ribnjaku

Ako su životni uvjeti u ribnjaku povoljni, uselit će se u ribnjak i njegovu okolinu razne divlje životinje. U ribnjak možemo naseliti ukrasne ribe i školjke. Vodenih puževa ne naselimo, jer će uzrokovati oštećenja na biljkama.

Od divljih životinja će se naseliti zanimljivi insekti, žabe, vodenjaci i druge. Ove životinje u ribnjaku neće uzrokovati štetu. Komarci neće biti problem, kao što njihove larve jedu druge životinje, tako da se njihov broj neće povećati. Leglo komarca su obično zanemarene posude i čaše, u kojim se skuplja kišnica.

Ribe u ribnjaku normalno žive u simbiozi s biljkama. Šteta može biti uzrokovan različitim vrstama šarana koji traže po podu i mogu oštetiti korijene lopočima. U ovom slučaju, dno oko biljka zaštitimo s velikim kamenjem. Ako se odlučite za ribe, ribnjak mora biti dovoljno velik. Za svakih 0,5 metara duljine ribe treba jedan četvorni metar ribnjaka. Ako imamo 10 riba koje dosegnu veličinu od 30 cm, potreban nam je ribnjak sa površinom od 3 m2. Potrebna dubina ribnjaka ovisi o vrsti ribe. Previše riba će dovesti do pogoršanja kvalitete vode, nedostatak kisika, algi i umiranja riba. Preporučuje se naseliti u ribnjak manje riba nego što je moguće.

Ako dolazi do nedostatka kisika u ribnjak, namjestimo fontanu ili vodopad. Međutim treba paziti, da voda ne teče uz lopoča, jer lopočima treba sasvim mirna voda.